CÁC KHÓA ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU

VMI
October 28, 2016

Đào tạo cho lãnh đạo

VMI
October 27, 2016

VMI Marketing

VMI
October 27, 2016

VMI Sales Academy

VMI
October 27, 2016

VMI Soft Skills

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

cover_soft-skill

Ông ĐINH ĐỨC DŨNG

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Artex Sài Gòn

Học viên khóa "Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư" (IRO-01)

  "Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi và cung cấp thêm nhiều kiến thức mới mà tôi có thể áp dụng được vào thực tế. Bài giảng của Giảng VIên mang tính thực tiễn cao."  
cover_soft-skill

Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Kiến Vương

Học viên khóa Quản lý kênh phân phối chiến lược (MSC-02)

  "Qua khóa học này, tôi được bổ sung thêm các kiến thức cần thiết về kênh phân phối. Giảng viên có trình độ và phương pháp giảng dạy lôi cuốn, sự tương tác giữa các học viên khá cao vì thế hiệu quả của việc chia sẻ thông tin rất tốt."
cover_leader

Ông NGUYỄN ĐÌNH TÀI

HR Manager Công ty Charles Wembley

Học viên khóa MBA dành cho lãnh đạo (MBA-02)

  "Sau 1 thời gian tìm hiểu và đánh giá về chất lượng đào tạo của VMI và 1 số trung tâm khác, tôi quyết định chọn VMI đề tham dự khóa học MBA vì nhiều lý do: thời gian giảng dạy khá phù hợp, học phí hợp lý, cũng như sự tương tác giữa các học viên khá cao từ đó tôi có thể xây dựng nhiều mối quan hệ tốt. Tôi rất có hứng thú với các môn học chuyên đề của chương trình này, chẳng hạn như môn “Quản trị chiến lược” hay “Quản trị marketing".
cover_soft-skill

Ông HỒ SỸ PHÚC

Giám sát bán hàng PLUSSSZ tỉnh Quảng Trị

Khóa “Huấn luyện Kỹ năng Bán hàng Chuyên nghiệp” thiết kế riêng cho TRADEWIND ASIA

  “Tôi không xem đây là buổi học, tôi xem nó như một buổi chia sẻ kiến thức với nhau.  Giảng viên và học viên như những người bạn. Cách giảng dạy của thầy tôi làm cho khoảng cách giữa thầy và trò ngắn lại, cách truyền đạt kiến thức và những bài tập tình huống của thầy đưa ra rất thực tế.”
cover_soft-skill

Ông NGUYỄN THÀNH LONG

Giám đốc Nhãn hàng PLUSSSZ

Khóa “Huấn luyện Kỹ năng Bán hàng Chuyên nghiệp” thiết kế riêng cho TRADEWIND ASIA

  “Tôi rất thích cách dạy của giảng viên, nhất là cách đưa ra các bài tập tình huống. Giảng viên đi từ lý thuyết đến thực tế, rất dễ tiếp thu.”